Kolejnym problemem, jaki zgłębialiśmy na spotkaniach była budowa polskich banknotów. Uczniowie dowiedzieli się, jak powstają banknoty, prześledzili drogę ich projektowania, drukowania i dotarcia do naszych portfeli. Poznali także twórcę projektów polskich banknotów oraz ich podstawowe, charakterystyczne cechy budowy. Ciekawe było przekonanie się, jak banknoty są chronione i zabezpieczane przed ich fałszerstwem. 

Podsumowaniem tego spotkania było ogłoszenie konkursu na projekt awersu banknotu z wizerunkiem stargardzkiego zabytku.

prezentacja ze spotkania - zobacz

regulamin konkursu - zobacz