Szkoła Podstawowa nr 7 w Stargardzie otrzymała dofinansowanie do projektu edukacyjnego Szkoła na Bankz Narodowego Banku Polskiego.  Zadaniem projektu jest przybliżenie uczniom zasad funkcjonowania i roli banku centralnego,  wiedzy o roli i zadaniach NBP, a także  przekazanie szeroko rozumianej wiedzy ekonomicznej. 
Termin projektu: 05.02.1018 – 08.06.2018 r. 
Adresat projektu: Uczniowie klas 7 i 6b

Działania
W ramach projektu realizowane będą dwa obszary:

1. Zarządzanie budżetem domowym (umiejętność zarządzania budżetem osobistym, uświadomienie sobie konieczności planowania i przewidywania wydatków).

Zajęcia, prowadzone metodą warsztatową, przygotują uczniów do prac zadaniowych w grupach i wykonania folderu „Nasza wycieczka do Warszawy”, w czasie których dzieci będą musiały zaplanować sfinansowanie wycieczki na podstawie dysponowanego budżetu osobistego. Rezultatem prac będzie wykonanie folderów z propozycjami wycieczki do Warszawy. Na zakończenie zadania foldery zostaną zaprezentowane na wystawie na forum klasy i szkoły.

2. Historia pieniądza (historia i rola pieniądza, jego budowa i sposoby zabezpieczeń)

W trakcie zajęć edukacyjnych uczniowie zostaną zapoznani z historią pieniądza i schematem jego budowy.  Wiedza ta będzie potrzebna do udziału w konkursie na projekt banknotu popularyzującego Stargard (wykorzystanie gotyckich budowli miasta). Wszystkie prace zostaną przedstawione na terenie szkoły i poddane ocenie społeczności uczniowskiej w plebiscycie. Twórcy najwyżej ocenionych projektów zostaną nagrodzeni za swą pracę. Kontynuacją realizacji tego zadanie będą zajęcia edukacyjne  zorganizowane i  przeprowadzone w Oddziale NBP w Szczecinie.

Opiekunowie projektu: Beata Podolak, Izabela Miętki, Jolanta Czajka

W tym miejscu będziemy na bieżąco informować, co już zrobiliśmy.