Przez dwa tygodnie mogliśmy podziwiać projekty banknotów z wizerunkiem Stargardu przygotowane w ramach konkursu. Zaskakiwały sposobem wykonania, pomysłowością, umieszczonymi na nich detalami i swą urodą. A później nastąpiło głosowanie. Udział
w nim wzięło ponad 150 uczniów klas 4-6 naszej szkoły - tych, którzy nie biorą udziału w naszym projekcie. Wyniki już wkrótce, ale zobaczcie w zbliżeniu wszystkie projekty.

 

 

projekty banknotów

 

wyniki konkursu  

 

Kolejnym zadaniem, które nasi uczniowie realizowali w ramach projektu "Szkoła na Bank", były wizyty w Narodowym Banku Polskim w Oddziale w Szczecinie. 

Szkoła Podstawowa nr 7 w Stargardzie otrzymała dofinansowanie do projektu edukacyjnego Szkoła na Bankz Narodowego Banku Polskiego.  Zadaniem projektu jest przybliżenie uczniom zasad funkcjonowania i roli banku centralnego,  wiedzy o roli i zadaniach NBP, a także  przekazanie szeroko rozumianej wiedzy ekonomicznej. 
Termin projektu: 05.02.1018 – 08.06.2018 r. 
Adresat projektu: Uczniowie klas 7 i 6b

Działania
W ramach projektu realizowane będą dwa obszary:

1. Zarządzanie budżetem domowym (umiejętność zarządzania budżetem osobistym, uświadomienie sobie konieczności planowania i przewidywania wydatków).

Zajęcia, prowadzone metodą warsztatową, przygotują uczniów do prac zadaniowych w grupach i wykonania folderu „Nasza wycieczka do Warszawy”, w czasie których dzieci będą musiały zaplanować sfinansowanie wycieczki na podstawie dysponowanego budżetu osobistego. Rezultatem prac będzie wykonanie folderów z propozycjami wycieczki do Warszawy. Na zakończenie zadania foldery zostaną zaprezentowane na wystawie na forum klasy i szkoły.

2. Historia pieniądza (historia i rola pieniądza, jego budowa i sposoby zabezpieczeń)

W trakcie zajęć edukacyjnych uczniowie zostaną zapoznani z historią pieniądza i schematem jego budowy.  Wiedza ta będzie potrzebna do udziału w konkursie na projekt banknotu popularyzującego Stargard (wykorzystanie gotyckich budowli miasta). Wszystkie prace zostaną przedstawione na terenie szkoły i poddane ocenie społeczności uczniowskiej w plebiscycie. Twórcy najwyżej ocenionych projektów zostaną nagrodzeni za swą pracę. Kontynuacją realizacji tego zadanie będą zajęcia edukacyjne  zorganizowane i  przeprowadzone w Oddziale NBP w Szczecinie.

Opiekunowie projektu: Beata Podolak, Izabela Miętki, Jolanta Czajka

W tym miejscu będziemy na bieżąco informować, co już zrobiliśmy.

„Budżet to mówienie Twoim pieniądzom dokąd mają iść,

zamiast zastanawiania się, dokąd one same sobie poszły.”  

Dave Ramsey

Klasy, które biorą udział w projekcie „Szkoła na bank” , na zajęciach zapoznały się z pojęciem „budżet”, poznały przykładowe schematy sporządzania budżetu domowego. Potem w kilkuosobowych grupach uczniowie ustalali budżet miesięczny dla 13-14 –latka.

Na koniec każdy z zespołów prezentował i omawiał efekty swojej pracy. Na zajęciach odnośnie „budżetu” uczniowie dowiedzieli się, jakie korzyści przynosi sprawne zarządzanie budżetem domowym.

pokaz - Zarządzanie budżetem domowym

 

Na kolejnych zajęciach, w ramach realizacji projektu „Szkoła na bank”, uczniowie przygotowywali ofertę wycieczki do Warszawy. Na zajęciach, poprowadzonych  metodą warsztatową, uczniowie zostali podzieleni na grupy. Zadaniem zespołów było przygotowanie kompleksowej oferty wycieczki do stolicy. Uczniowie mieli skalkulować budżet wycieczki na jednego ucznia, uwzględniając koszty transportu, noclegów, posiłków, biletów wstępu, przewodnika. W swoich ofertach wskazywali miejsca warte obejrzenia. W trakcie pracy zespoły korzystały z ofert lokalnych przewoźników, zaglądały na strony internetowe, oferujące tanie noclegi w Warszawie, przeglądały miejsca godne obejrzenia. Efektem była pisemna kalkulacja kosztów wycieczki na jednego ucznia. Uczniowie w trakcie warsztatów mogli przekonać się, ile pracy wymaga przygotowanie oferty wycieczki, co należy brać pod uwagę przy jej przygotowaniu.