Samorząd Uczniowski od momentu pracy zdalnej wszystkie akcje

zamieszcza na stornie głównej naszej szkoły.