RZECZNIK PRAW UCZNIA

w Szkole Podstawowej nr 7 im. Astrid Lindgren w Stargardzie Szczecińskim

 

      Nazywam się Dorota Jeske-Kukuła. Jestem nauczycielką matematyki, obecnie pełnię obowiązki wychowawcy klasy 7c. W roku szkolnym 2019/2020 pełnię funkcję Rzecznika Praw Ucznia dla uczniów klas 4-8.

      Staram  się  pomagać i wspierać  uczniów  naszej  szkoły w codziennych, szkolnych  trudnościach i problemach dotyczących relacji z kolegami oraz nauczycielami podczas indywidualnych rozmów oraz cotygodniowych spotkań w poniedziałki od 11.30 - 12.25 , sala 17.

      Na holu przy wejściu znajduje się skrzynka dla Was - „Skrzynka Życzeń”. Do skrzynki  możecie  wrzucać  zapisane  na kartkach prośby, życzenia, marzenia. Wszystkie z uwagą przeczytam i po konsultacji z dyrekcją szkoły oraz innymi nauczycielami będą w miarę realizowane. Mam  ogromną  nadzieję, że  dzięki podjętym   przeze   mnie   działaniom  nasi  uczniowie   poznają   Prawa  Dziecka i Ucznia oraz wszyscy jako społeczność szkolna będziemy ich przestrzegać.

RZECZNIK PRAW UCZNIA

- to  nauczyciel,  którego rola polega na przestrzeganiu praw i obowiązków ucznia, rozwiązywaniu  konfliktów na płaszczyźnie uczeń-nauczyciel, nauczyciel –uczeń oraz uczeń.

 

 PLAN PRACY RZECZNIKA PRAW UCZNIA

 

1.Rola rzecznika:

-propagowanie praw ucznia i dziecka,

-reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej,

-mediacja między stronami konfliktu,

doradzanie w sprawach konfliktowych,

-podejmowanie współpracy z Samorządem Uczniowskim, wychowawcami, dyrektorem szkoły w przypadku wystąpienia sporu,

-interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i udzielenie pomocy zgodnie z ustalonym trybem postępowania.

 

2.Podstawowe obowiązki rzecznika:

-znajomość Statutu Szkoły, Regulaminem Samorządu Uczniowskiego oraz Konwencji Praw Dziecka,

-dokonywanie analizy i oceny przestrzegania i poszanowania praw ucznia w szkole,

-zajmowanie się przypadkami  naruszania praw ucznia w szkole,

-mediacja miedzy członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszania praw ucznia.

 

PLAN DZIAŁANIA:

1.Pełnienie dyżuru w poniedziałki 11.30 -12.25

2.Upowszechnianie  skrzynki ‘’próśb, życzeń i marzeń „

3.Uaktualnianie gazetki Rzecznika Praw Ucznia.

4.Współpraca z Samorządem Uczniowskim.

5.Wyjaśnianie  niezrozumiałych punktów Statutu Szkoły, Konwencji Praw Dziecka czy innych dokumentów szkolnych.

6.Pełnienie roli pośrednika w sporach miedzy uczniami oraz uczniami, nauczycielami, rodzicami; dążenie do ich rozwiązania.

7.Działania podejmowane z inicjatywy lub potrzeb  uczniów.

8.Służenie radą i pomocą uczniom w rozwiązywaniu problemów.