TABLICZKA MNOŻENIA

 

 

          

1                       2

 

        

3                       4                    5