small logo

 

Dyrektor szkoły: mgr Elżbieta Witczak

Wicedyrektorzy: mgr Małgorzata Goździk i mgr Sławomir Kuczyński