small logo

 

Podstawową  formą  pracy  szkoły  są  zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

Lekcja trwa 45 minut, przerwy po 10 minut, po 5 i 6 lekcji 15 minut. Lekcje rozpoczynają się o godz. 8.00 kończą o godz.16.55.

Sekretariat szkoły pracuje w godz. 7.30 – 15.30.