Procedury zapewnienia bezpieczeństwa
na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 w Stargardzie
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 - dokument

załącznik nr 1

załącznik nr 3

BEZPIECZNY POWRÓT  DO SZKOŁY – SP7

 1. Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby – zostań w domu.
 2. Wejścia do szkoły:
 • klasy 1-2 - segment A – wejście od boiska szkolnego
 • klasy 3, 4a, 4b, 6d - segment A – wejście od placu Majdanek
 • klasy 4c, 4d, 5, 6 a,c,e,f - segment C – wejście od boiska szkolnego
 • klasy 7, 8 - segment C – wejście od placu Majdanek.
 1. Po wejściu do budynku szkolnego zdezynfekuj ręce i załóż maseczkę.
 2. Po szkole poruszaj się zgodnie z zasadami ruchu prawostronnego, zachowując w miarę możliwości dystans społeczny.
 3. Szatnie – każda klasa ma przydzielone osobne miejsce, gdzie zostawia obuwie i kurtki
 • klasy 1-3 i 4a, 4b , 6d (przy sali 18a) - segment A
 • klasy 5a i 7b przy swoich salach lekcyjnych na kamczatce, segment B
 • klasy 4c, 4d, klasy 6 a,c,e,f, 7 i 8 - segment C
 1. Wyjście z szatni wg obowiązujących zasad (patrz tabliczki).
 2. Uczniowie klas 4c, 4d, 6e, 6f na lekcje przechodzą do segmentu A korytarzem wzdłuż sali gimnastycznej.
 3. Po wyjściu z szatni przechodzisz od razu do swojej sali lekcyjnej – unikaj skupisk na korytarzach.
 4. Używaj tylko własnych przyborów szkolnych.
 5. Zaopatrz się w odpowiednią ilość jedzenia i picia – sklepik nieczynny.
 6. Każdą przerwę spędzisz pod opieką nauczyciela.
 7. Poruszając się po szkole masz obowiązek osłaniać usta i nos (maseczka, przyłbica). W czasie lekcji nie musisz korzystać z tej ochrony.
 8. Korzystając z toalety zachowaj podstawowe zasady higieny.
 9. Często myj ręce.
 10. Nie dotykaj oczu, ust i nosa.
 11. Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela.

Po zakończonych lekcjach z szatni w segmencie C opuszczasz budynek wyjściem od ulicy Kraszewskiego (z pominięciem holu szkoły).

Wakacje to czas zabawy i nowych wrażeń. Korzystając z wakacyjnych przyjemności, nie zapominajmy jednak o bezpieczeństwie własnym i bliskich. Zwracaj uwagę na zagrożenia podczas wypoczynku, aby po powrocie do szkoły mieć tylko dobre wspomnienia.

Przyswój sobie kilka podstawowych zasad, które pozwolą Ci spędzić lato bezpiecznie oraz poradzić sobie w trakcie zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji. Jeśli stosujesz podobne reguły - to bardzo dobrze. Pamiętaj, że żadna zasada nie daje szans na uniknięcie zagrożeń, ale z pewnością zmniejsza i to znacznie, możliwość stania się ofiarą.

http://publicdomainvectors.org/pl/

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

01 września 2020 r.

 

Spotkanie na sali gimnastycznej:

Przed wejściem do szkoły należy zdezynfekować ręce.

Na terenie szkoły obowiązuje osłona ust i nosa.

Uczniowie udają się bezpośrednio do sali gimnastycznej.

kl. 4 – godz. 8.00

Po spotkaniu na sali przejście z wychowawcami do klas:

4a – s. 4a

4b – s. 6a

4c – s.7a

4d – s. 18a

 kl.1 – godz. 9.30

Ze względu na konieczność zachowania dystansu proszę, aby dziecku towarzyszył tylko jeden opiekun. Obowiązuje osłona ust i nosa.

kl. „0” – godz. 11.00