W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzi:

  • Klub Młodego Samorządowca – klasy IV - VI
  • Mały Samorząd – klasy I - III

 

Przewodniczący SU – Zuzanna Mysiorek - klasa VI a

Zastępca przewodniczącej SU – Klaudia Nachman  - VI b

 

Opiekunowie SU:

- pani Izabela Miętki - kl. IV - VI

- pani Joanna Puczkarska - kl. IV - VI

- pani Edyta Maik - kl. I - III

Spotkania Samorządu Uczniowskiego odbywają się w czwartek o godz.15.30 w sali 23.

Zapraszamy!

 

 

Działalność SU 

 

Cele i zadania SU