Szanowni Państwo

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Stargardzie informuje, iż ruszają zapisy  na rok szkolny 2020/2021  do klas 1 dla dzieci urodzonych w 2013 roku.

Termin postępowania rekrutacyjnego do I klas na rok szkolny 2020/2021 odbywać się będzie  od 1 do 25 marca 2020 r.

Aby zapisać dziecko do klasy pierwszej należy wypełnić kartę zgłoszenia i dostarczyć ją do sekretariatu szkoły w wyżej wymienionym terminie. Rodzice dziecka, które podlega obowiązkowi szkolnemu, na mocy art.18 ust.1 pkt 4 ustawy o systemie oświaty są zobowiązani do informowania dyrektora szkoły w obwodzie którym dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego w innym obwodzie. W przypadku gdy dziecko będzie uczęszczać do przedszkola, innej szkoły lub przebywa za granicą uprzejmie proszę o telefoniczną informację: 91 573 17 37 wew.33 w godzinach 7.30-14.30.

Zapisy do klasy I odbywać się będą w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00 i 4.03.2020r. ("1. środa miesiąca") w godzinach 11.00 – 17.00.

 

Z poważaniem,
Elżbieta Witczak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7

 

Obowiązek informacyjny dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji

Obowiązek informacyjny dla uczniów i rodziców – po przyjęciu

 

Dokumenty do pobrania - dla klas 1:

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Do pobrania

W związku z wprowadzonymi zmianami w rozporządzeniu w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 23) każda legitymacja szkolna powinna być uzupełniona o  PESEL ucznia. Aby nie zmuszać placówek do natychmiastowej wymiany dokumentów, rozporządzenie wprowadza przepisy przejściowe, które umożliwiają korzystanie ze starych druków legitymacji jeszcze w roku szkolnym 2015/2016, ale pod pewnymi warunkami. Przepis stanowi, że na drugiej stronie legitymacji nad tekstem: "Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego", wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia. Modyfikacji dokona osoba upoważniona przez dyrektora szkoły, a dopisek opatrzy małą pieczęcią urzędową szkoły. Legitymacje, które wydano wcześniej, zachowają ważność do ukończenia szkoły przez ich posiadaczy. Jednak trzeba będzie je uzupełnić we wskazany wyżej sposób.