KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Do pobrania

Szanowni Państwo

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Stargardzie informuje, iż ruszają zapisy  na rok szkolny 2019/2020  do klas "0" dla dzieci urodzonych w 2013 roku oraz do klas pierwszych  dzieci urodzonych w roku 2012.

Termin postępowania rekrutacyjnego do klas "0" na rok szkolny 2019/2020 odbywać się będzie  od 4 do 18 marca 2019 r.

Termin postępowania rekrutacyjnego do I klas na rok szkolny 2019/2020 odbywać się będzie  od 1 do 22 marca 2019 r.

Aby zapisać dziecko do klasy "0" lub pierwszej należy wypełnić kartę zgłoszenia i dostarczyć ją do sekretariatu szkoły w wyżej wymienionym terminie. Rodzice dziecka, które podlega obowiązkowi szkolnemu, na mocy art.18 ust.1 pkt 4 ustawy o systemie oświaty są zobowiązani do informowania dyrektora szkoły w obwodzie którym dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego w innym obwodzie. W przypadku gdy dziecko będzie uczęszczać do przedszkola, innej szkoły lub przebywa za granicą uprzejmie proszę o telefoniczną informację: 91 573 17 37 wew.33 w godzinach 7.30-14.30.

Zapisy do klasy I odbywać się będą w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30 i 6.03.2019 r. ("1. środa miesiąca") w godzinach 11.00 – 17.00.

Zapisy do klasy "0" odbywać się będą u pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej nr 7 ul. pl. Majdanek 13, od poniedziałku do piątku w godzinach: 
poniedziałek - 09.00-12.00, 
wtorek- 09.00- 14.00, 
środa- 14.00-16.00, 
czwartek- 11.00-14.00, 
piątek- 08.00- 11.00

Z poważaniem,
Elżbieta Witczak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7

 

Obowiązek informacyjny dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji

Obowiązek informacyjny dla uczniów i rodziców – po przyjęciu

 

Dokumenty do pobrania - dla klas 1:

 Dokumenty do pobrania - dla klas "0":

W związku z wprowadzonymi zmianami w rozporządzeniu w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 23) każda legitymacja szkolna powinna być uzupełniona o  PESEL ucznia. Aby nie zmuszać placówek do natychmiastowej wymiany dokumentów, rozporządzenie wprowadza przepisy przejściowe, które umożliwiają korzystanie ze starych druków legitymacji jeszcze w roku szkolnym 2015/2016, ale pod pewnymi warunkami. Przepis stanowi, że na drugiej stronie legitymacji nad tekstem: "Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego", wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia. Modyfikacji dokona osoba upoważniona przez dyrektora szkoły, a dopisek opatrzy małą pieczęcią urzędową szkoły. Legitymacje, które wydano wcześniej, zachowają ważność do ukończenia szkoły przez ich posiadaczy. Jednak trzeba będzie je uzupełnić we wskazany wyżej sposób.