"My, uczniowie pierwszej klasy uroczyście przyrzekamy,

że będziemy książki kochać, krzywdy zrobić im nie damy…"

Dzień 10 i 11 marca 2014 r. był dla uczniów klas pierwszych naszej szkoły dniem szczególnym. Zostali oni  pasowani na czytelnika biblioteki szkolnej, dzięki czemu uzyskali możliwość wypożyczania książek oraz korzystania ze szkolnej czytelni.

Przyszli czytelnicy musieli wykazać się znajomością postaci ze znanych baśni, zapoznali się z regulaminem biblioteki oraz zasadami wypożyczania książek. Uczniowie dowiedzieli się, że to właśnie książka jest prawdziwym skarbem każdego człowieka.


Po złożeniu przyrzeczenia uczniowie zostali pasowani na czytelników biblioteki szkolnej.  Każdy z nich otrzymał na pamiątkę zakładkę do książki z logo szkoły oraz  niezbędnymi informacjami.

Klasy pierwsze mają już swoje karty czytelnika i po zapoznaniu się z  układem książek na półkach mogli wypożyczyć pierwsze książki. Nowi czytelnicy obiecali, że będą systematycznie odwiedzać szkolną bibliotekę.

Cieszymy się, że powiększyło się grono czytelników naszej biblioteki.