Obchodzony 8 maja Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek został zainicjowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Jest obchodzony od 1985 roku. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

 

Z tej okazji proponujemy obejrzenie animowanego filmu  „Jak powstaje książka?”

(Link do filmu : https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q&feature=emb_title).

Następnie spróbuj zrobić mini książeczkę według własnego pomysłu. Swoją pracą będzie można się pochwalić kiedy wrócimy do szkoły!

Tęsknimy za Wami! Marzena Baszak i Irena Jurkiewicz ze szkolnej biblioteki.