https://cdn.pixabay.com/photo/2016/04/01/08/58/boy-1299084_960_720.png

      Proszę wszystkich Państwa, w tym szczególnie dla nas trudnym okresie, o dołożenie wszelkich możliwych starań, aby nasze dzieci miały szansę i możliwość odbywania zajęć lekcyjnych oraz realizowania programu nauczania w swojej szkole, ciesząc się wzajemną obecnością.

      Już wiemy, że izolacja i brak kontaktu społecznego z rówieśnikami nie wpłynęła korzystnie na ich stan emocjonalny, a zdalne nauczanie nie podobało się uczniom, bez możliwości bezpośredniego kontaktu z nauczycielem i na odwrót.

     Niestety zaistniała rzeczywistość zmusiła nas wszystkich do zmiany stylu życia. Wymaga od nas większej samodyscypliny, większego niż dotychczas zrozumienia oraz zwyczajnej empatii do drugiego człowieka.

     Mając na uwadze wszelkie aspekty bezpieczeństwa, zdrowia fizycznego i psychicznego, ogólnego DOBRA naszych dzieci, nauczycieli, pracowników, nas rodziców i opiekunów, bo to właśnie MY WSZYSCY tworzymy społeczność tej szkoły PROSZĘ o zaangażowanie się w zapewnienie BEZPIECZEŃSTWA w tej placówce.

     Wesprzyjmy i popierajmy działania dyrekcji, nauczycieli i osób pracujących, których priorytetem jest, aby nasza Siódemka była przyjaznym i bezpiecznym miejscem w okresie Covid-19 dla uczniów, by mogli oni cieszyć się nauką w klasie i czerpać korzyści z uczęszczania do szkoły. Aby to było możliwe, MY rodzice i opiekunowie, musimy dołożyć starań i wykazać się niezmierną odpowiedzialnością w tych okolicznościach. Bezwzględnie stosować się do zaleceń rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz wewnętrznych zaleceń ustanowionych przez dyrektora SP7 dotyczących profilaktyki chorób zakaźnych i przestrzegania zasad higieny jak również bezpiecznego korzystania z obiektów na terenie szkoły.

     W tych wszystkich obowiązkach, jakie mamy do spełnienia, dbając o siebie wzajemnie życzę nam wytrwałości, czujności i spokoju, a wspólnie DAMY RADĘ.

Rada Rodziców SP7

Informacje dla rodziców

do pobrania

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa
na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 w Stargardzie
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 - dokument

załącznik nr 1

załącznik nr 3

BEZPIECZNY POWRÓT  DO SZKOŁY – SP7

 1. Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby – zostań w domu.
 2. Wejścia do szkoły:
 • klasy 1-2 - segment A – wejście od boiska szkolnego
 • klasy 3, 4a, 4b, 6d - segment A – wejście od placu Majdanek
 • klasy 4c, 4d, 5, 6 a,c,e,f - segment C – wejście od boiska szkolnego
 • klasy 7, 8 - segment C – wejście od placu Majdanek.
 1. Po wejściu do budynku szkolnego zdezynfekuj ręce i załóż maseczkę.
 2. Po szkole poruszaj się zgodnie z zasadami ruchu prawostronnego, zachowując w miarę możliwości dystans społeczny.
 3. Szatnie – każda klasa ma przydzielone osobne miejsce, gdzie zostawia obuwie i kurtki
 • klasy 1-3 i 4a, 4b , 6d (przy sali 18a) - segment A
 • klasy 5a i 7b przy swoich salach lekcyjnych na kamczatce, segment B
 • klasy 4c, 4d, klasy 6 a,c,e,f, 7 i 8 - segment C
 1. Wyjście z szatni wg obowiązujących zasad (patrz tabliczki).
 2. Uczniowie klas 4c, 4d, 6e, 6f na lekcje przechodzą do segmentu A korytarzem wzdłuż sali gimnastycznej.
 3. Po wyjściu z szatni przechodzisz od razu do swojej sali lekcyjnej – unikaj skupisk na korytarzach.
 4. Używaj tylko własnych przyborów szkolnych.
 5. Zaopatrz się w odpowiednią ilość jedzenia i picia – sklepik nieczynny.
 6. Każdą przerwę spędzisz pod opieką nauczyciela.
 7. Poruszając się po szkole masz obowiązek osłaniać usta i nos (maseczka, przyłbica). W czasie lekcji nie musisz korzystać z tej ochrony.
 8. Korzystając z toalety zachowaj podstawowe zasady higieny.
 9. Często myj ręce.
 10. Nie dotykaj oczu, ust i nosa.
 11. Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela.

Po zakończonych lekcjach z szatni w segmencie C opuszczasz budynek wyjściem od ulicy Kraszewskiego (z pominięciem holu szkoły).