W ubiegłym roku szkolnym gościliśmy w naszej szkole uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Puszkina  w Boitzenburgu. Spotkanie odbyło się w ramach Projektu Pomerania. 19. września nasi uczniowie pod opieka opiekunów udali się z rewizytą  do Niemiec, do swoich koleżanek i kolegów. Podobnie, jak w naszej szkole, uczniowie brali udział w warsztatach muzycznych.  Uczniowie z Polski i z Niemiec zaprezentowali się we wspólnym programie artystycznym. Pamiątką z tego muzycznego spotkania jest    nagrana płyta.  Program wizyty  obejmował również inne atrakcje, jak wspólne zwiedzanie Boitzenburga oraz wędrówkę przez piękną okolicę do starego młyna. Po wspaniałej gościnie  pozostaną miłe wspomnienia i przyjaźnie.

 

 

 

W tym roku wspólnie „Odkrywamy czystą Polskę”! Pod takim hasłem rusza tegoroczna akcja „Sprzątanie Świata – Polska”, której finał przypada, jak zwykle na 3. tydzień września, czyli 20 – 21 - 22 września. Tym razem problematyka działań dotyczy edukacji odpadowej, bo to ona właśnie jest w Polsce w tej chwili koniecznie potrzebna. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi nie zadziała, jeśli jego uczestnicy, czyli my wszyscy, nie będziemy wiedzieli, dlaczego ważne jest, aby prawidłowo postępować z odpadami i – co jeszcze ważniejsze - co zrobić, by było ich jak najmniej.

 

 

W roku szkolnym 2013/14 kontynuowany jest rządowy program dofinansowania zakupu podręczników  dla dzieci z klas 1 - 3 oraz 5. Zainteresowani rodzice mogą składać wnioski o dofinansowanie na ten cel w sekretariacie szkoły do 7 września 2013 r.

Więcej informacji w zakładce DLA RODZICÓW - Informacje.Informujemy Państwa, że w okresie wakacji w niektórych szkołach podstawowych będą organizowane bezpłatne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku 5 – 13 lat.

Zajęcia  będą  się  odbywać  w  dni  robocze  (poniedziałek - piątek) w godzinach 9:00 – 14:00

Osoby    zainteresowane   taką   formą    wypoczynku  i  opieki   nad   dziećmi  proszone   są   o  kontakt z pedagogiem szkolnym i pobranie karty zapisu w terminie do 21 czerwca 2013 r. (piątek)