W roku szkolnym 2013/14 kontynuowany jest rządowy program dofinansowania zakupu podręczników  dla dzieci z klas 1 - 3 oraz 5. Zainteresowani rodzice mogą składać wnioski o dofinansowanie na ten cel w sekretariacie szkoły do 7 września 2013 r.

Więcej informacji w zakładce DLA RODZICÓW - Informacje.Informujemy Państwa, że w okresie wakacji w niektórych szkołach podstawowych będą organizowane bezpłatne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku 5 – 13 lat.

Zajęcia  będą  się  odbywać  w  dni  robocze  (poniedziałek - piątek) w godzinach 9:00 – 14:00

Osoby    zainteresowane   taką   formą    wypoczynku  i  opieki   nad   dziećmi  proszone   są   o  kontakt z pedagogiem szkolnym i pobranie karty zapisu w terminie do 21 czerwca 2013 r. (piątek)