Ta uroczystość uświetniła bardzo ważne wydarzenie

z życia  szkoły – dwudziestolecie nadania szkole imienia.

 

Rodzinny Koncert Talentów - jak zostało powiedziane na powitanie - odbywa się z potrzeby serca, zarówno dzieci, jak i rodziców oraz nauczycieli. Większość uczestników imprezy to artyści, którzy pojawiali się corocznie na tym wspaniałym spotkaniu. Na ekranie zostały zaprezentowane zdjęcia uczestników, którzy występowali podczas poprzednich edycji.

Rodzinny Koncert Talentów uświetniła swoją obecnością wiceprezydent Stargardu, pani Ewa Sowa oraz przedstawiciele stargardzkich mediów, kultury i biznesu.


W piątek 17 listopada 2017 r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji 20-lecia nadania szkole imienia. Na wstępie głos zabrała p.dyrektor Elżbieta Witczak. Pani dyrektor przypomniała  wydarzenia sprzed 20 lat, które doprowadziły do wyboru patrona i  nadania Szkole Podstawowej nr 7 imienia szwedzkiej pisarki dla dzieci i młodzieży Astrid Lindgren. Na apelu w 1997 r. obecny był przedstawiciel Ambasady Szwecji w Polsce. Z okazji nadania  imienia szkoła otrzymała sztandar i po raz pierwszy zaprezentowano  skomponowany przez naszą nauczycielkę hymn szkoły pt. ”Siódemka, siódemka”.

 

W czwartek  16.11.2017r. w Szkole  Podstawowej  nr 7  im. Astrid  Lindgren w Stargardzie  uczniowie klas I-szych zostali uroczyście pasowani na Ucznia. Tegoroczne pasowanie miało wyjątkowo uroczystą oprawę, ponieważ zbiegło się ono także z obchodami 20-lecia nadania imienia Szkole.

Na uroczystość „Pasowania na Ucznia”, w której udział wzięło 91 dzieci z klas pierwszych, przybyły  także osoby najbliższe dzieciom: ich rodzice,  dziadkowie  i  rodzeństwo,  którzy  wypełnili  „po brzegi” dużą salę gimnastyczną w SP7.

Podczas wejścia na salę, wystrojonych na galowo i w biretach na głowach Pierwszaków, dało się słyszeć  głośne westchnienie najbliższych dzieciom osób, którzy w ten sposób wyrazili swoje wzruszenie i ogromną radość z doniosłości tego wydarzenia.

Kolejnej już w tym roku, XVII edycji międzyszkolnego konkursu literackiego dla klas trzecich pt.”Bohaterowie książek Astrid Lindgren” przyświecało hasło

„Kochamy nie tylko Pippi”.

Data konkursu doskonale też wpisała się w obchodzone w tym roku obchody 20-lecia  nadania  szkole  imienia  szwedzkiej  pisarki. Jak co roku dzieci doskonale przygotowane i w konkursowych potyczkach każda z drużyn  wykazywała  się  ogromną  wiedzą zarówno tą, dotyczącą treści omawianych książek jak i w zakresie biografii pisarki.