Dnia 9 maja 2018 roku odbył się dla trzecioklasistów XVII Międzyszkolny Turniej o Puchar Małego Ekologa. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 5 w Stargardzie. 

Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Czy znasz swój kraj?”.  

Konkurs sprawdzał nie tylko w jakim stopniu uczestnicy opanowali wiadomości przyrodniczo- ekologiczne, ale także jak dalece wiedza i zainteresowanie otaczającym środowiskiem wybiegają poza ramy podstawy programowej. Elementem dodatkowym turnieju jest zawsze konkurencja plastyczna, w której uczestnik - reprezentant każdej szkoły wykonuje pracę w ściśle określonym czasie. Jury ocenia sposób realizacji tematu i umiejętność wyrażania piękna otaczającego świata.

Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Mateusz Urban i Jakub Rychlewski z kl. 3 a, Aniela Antończak z kl. 3 b.

Natomiast do rywalizacji plastycznej przystąpiła  Amelia Dudek z kl. 3 f.

 

Po wykonaniu licznych konkursowych zadań turniejowy puchar i I miejsce zdobyła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 5,  II miejsce przypadło Szkole Podstawowej nr 6. Drużyna  „Siódemki” zajęła dobre  III miejsce.

Nasi uczniowie  potwierdzili  swoje zamiłowania i zainteresowania środowiskiem społeczno- przyrodniczym. Na koniec każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom i piękną książkę.

   Gratulujemy  młodym  ekologom, cieszymy  się  z  ich  sukcesów i  życzymy  wytrwałości w zgłębianiu tajników przyrody.