Procedury zapewnienia bezpieczeństwa
na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 w Stargardzie
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 - dokument

załącznik nr 1

załącznik nr 3