Informujemy Państwa, że w okresie wakacji w niektórych szkołach podstawowych będą organizowane bezpłatne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku 5 – 13 lat.

Zajęcia  będą  się  odbywać  w  dni  robocze  (poniedziałek - piątek) w godzinach 9:00 – 14:00

Osoby    zainteresowane   taką   formą    wypoczynku  i  opieki   nad   dziećmi  proszone   są   o  kontakt z pedagogiem szkolnym i pobranie karty zapisu w terminie do 21 czerwca 2013 r. (piątek)


 


Czas wypoczynku

Miejsce wypoczynku

 

01 lipca - 19 lipca

Szkoła Podstawowa nr 4

Szkoła Podstawowa nr 5

Szkoła Podstawowa nr 8

 

22 lipca - 09 sierpnia

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 2

 przy ZSO - os. Zachód

 12 sierpnia - 30 sierpnia

 Szkoła Podstawowa nr 7