W tym roku wspólnie „Odkrywamy czystą Polskę”! Pod takim hasłem rusza tegoroczna akcja „Sprzątanie Świata – Polska”, której finał przypada, jak zwykle na 3. tydzień września, czyli 20 – 21 - 22 września. Tym razem problematyka działań dotyczy edukacji odpadowej, bo to ona właśnie jest w Polsce w tej chwili koniecznie potrzebna. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi nie zadziała, jeśli jego uczestnicy, czyli my wszyscy, nie będziemy wiedzieli, dlaczego ważne jest, aby prawidłowo postępować z odpadami i – co jeszcze ważniejsze - co zrobić, by było ich jak najmniej.

 


Jestem, więc nie śmiecę.

Niemal każda nasza aktywność wiąże się z powstawaniem odpadów. Ale zawsze możemy próbować postępować w taki sposób, aby było ich jak najmniej a te, które już powstały prawidłowo zagospodarowywać, czyli segregować.

Odkrywamy czysty las.

Do lasu chodzi obecnie co piąta osoba, podczas, gdy siedem lat temu – co najmniej co trzecia. Wzrasta również odsetek osób, które nie odwiedziły lasu w ostatnich 12 miesiącach. Dziś chcemy zaprosić Was do lasu, który jest miejscem coraz rzadziej odwiedzanym przez Polaków, żeby zachęcić do poznawania lasu i jego tajemnic poprzez edukację w terenie. 

Zbieram – pomagam.

Blisko połowa Polaków wciąż wyrzuca na śmietnik tzw. małe AGD, a więc np. lokówki czy telefony komórkowe. ZSEE to odpady, które zagrażają środowisku w sposób szczególny, ze względu na obecność w nich niebezpiecznych substancji chemicznych, takich jak freon, rtęć czy ołów, które, przy niezachowaniu należytej ostrożności, mogą stać się zagrożeniem dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska naturalnego. ZSEE to także cenne surowce, jak miedź, złoto, srebro, które po właściwej obróbce w zakładach przetwarzania można ponownie wykorzystać.