Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Astrid Lindgren w Stargardzie informuje
o rozpoczęciu zapisów na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych dzieci urodzonych w roku 2013.

Więcej informacji w zakładce DLA RODZICÓW

 

 

"Jeśli udało mi się opromienić uśmiechem jedno


jedyne smutne dzieciństwo – jestem zadowolona.”

Astrid  Lindgren

 


  

 


Dziękujemy Stowarzyszeniu Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” z siedzibą w Mysłowicach za wsparcie akcji „1% dla mojej szkoły”, dzięki której na nasze konto w roku szkolnym 2012/2013 wpłynęła kwota 4900 zł.

Pieniądze zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego wykorzystywanego jako pomoc dydaktyczna w pracowni przyrodniczej. 

Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl