Z ogromną radością zapraszamy Państwa na Maraton Pisania Listów z Amnesty International,  przygotowany przez społeczność uczniowską i kadrę pedagogiczną SP nr 7 w Stargardzie.

Akcja trwać będzie w Szkole Podstawowej nr 7 przy placu Majdanek 13
w dniach od 9.12. do 13.12.2019 r. w godz. 14.00 - 17.00 w szkolnej czytelni.

Mamy szansę pokazać naszemu Miastu i całemu światu, że młodzi ludzie  też mogą i chcą zabierać głos w tak ważnej sprawie. Maraton Pisania Listów w obronie tych, którzy walczą o ludzkie wartości jest doskonałym momentem na podkreślenie, na czym tak naprawdę polega wolność, sprawiedliwość i człowieczeństwo w szerokim tego słowa znaczeniu

więcej informacji w zakładce AKTUALNOŚCI

 

 

 

"Jeśli udało mi się opromienić uśmiechem jedno


jedyne smutne dzieciństwo – jestem zadowolona.”

Astrid  Lindgren

 


  

 


Dziękujemy Stowarzyszeniu Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” z siedzibą w Mysłowicach za wsparcie akcji „1% dla mojej szkoły”, dzięki której na nasze konto w roku szkolnym 2012/2013 wpłynęła kwota 4900 zł.

Pieniądze zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego wykorzystywanego jako pomoc dydaktyczna w pracowni przyrodniczej. 

Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl