SP7 na YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCjrfmUTG0HneYEFPzt09QLg

 blog koła chemicznego  http://kolochemicznepierwiastki.blogspot.com/ 


Dziękujemy Stowarzyszeniu Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” z siedzibą w Mysłowicach za wsparcie akcji „1% dla mojej szkoły”, dzięki której na nasze konto w roku szkolnym 2012/2013 wpłynęła kwota 4900 zł. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego
i audiowizualnego wykorzystywanego jako pomoc dydaktyczna
w pracowni przyrodniczej.