Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 


23 czerwca
(czwartek) 
godz. 17.30  klasy 6

 

24 czerwca  (piątek)


klasy 4 – 5 – godz. 8.00

klasy 1 – 3 – godz. 9.30

 


Dziękujemy Stowarzyszeniu Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” z siedzibą w Mysłowicach za wsparcie akcji „1% dla mojej szkoły”, dzięki której na nasze konto w roku szkolnym 2012/2013 wpłynęła kwota 4900 zł. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego
i audiowizualnego wykorzystywanego jako pomoc dydaktyczna
w pracowni przyrodniczej.