Dziękujemy Stowarzyszeniu Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” z siedzibą w Mysłowicach za wsparcie akcji „1% dla mojej szkoły”, dzięki której na nasze konto w roku szkolnym 2012/2013 wpłynęła kwota 4900 zł. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego wykorzystywanego jako pomoc dydaktyczna w pracowni przyrodniczej.