Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

01.09.2016 r.

8.00 – klasy IV - VI

9.00 – klasy I - III

10.00 – oddziały „0”

 

 


Dziękujemy Stowarzyszeniu Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” z siedzibą w Mysłowicach za wsparcie akcji „1% dla mojej szkoły”, dzięki której na nasze konto w roku szkolnym 2012/2013 wpłynęła kwota 4900 zł. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego
i audiowizualnego wykorzystywanego jako pomoc dydaktyczna
w pracowni przyrodniczej.