Głosujemy na Budżet Obywatelski

 Po raz kolejny bierzemy udział w inicjatywie pod nazwą  „Stargardzki Budżet Obywatelski 2017”.  Pragnę zachęcić wszystkich rodziców uczniów i pracowników naszej szkoły do oddania głosu na „AB…. Centralny plac rekreacyjno – sportowy dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 7”. Koordynatorem inicjatywy w naszej szkole jest p. Jacek Jankowski.  

Uzupełnione karty należy złożyć do p. J. Jankowskiego lub w sekretariacie szkoły do 25 maja.  

Dyrektor szkoły

 Obszar 1, poz.1-AB.

Centralny plac rekreacyjno-sportowy dla dzieci
i młodzieży – Etap I – teren przy Szkole Podstawowej nr 7

Do pobrania. Karta do głosowania - Obszar 1

www.stargard.pl/Budzet-Obywatelski

 

  

Uwaga !!! Rodzice uczniów przyszłych klas 1 
Dnia 9 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie dla rodziców uczniów klas 1 w roku szkolnym 2016/2017. 
Serdecznie zapraszamy.

 

 


Dziękujemy Stowarzyszeniu Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” z siedzibą w Mysłowicach za wsparcie akcji „1% dla mojej szkoły”, dzięki której na nasze konto w roku szkolnym 2012/2013 wpłynęła kwota 4900 zł. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego
i audiowizualnego wykorzystywanego jako pomoc dydaktyczna
w pracowni przyrodniczej.